Laulunpesä 2014-2015/2016

Laulunpesä 2014-2015/2016

Hospital Symphonies -sarja 2014-2018

(Scroll down for English)

 

Hospital Symphonies on taiteellisen väitöstutkimukseni tuloksena syntyvä kolmiosainen teossarja, joka toteutetaan yhteistyössä HYKS Psykiatrian, Aalto-yliopiston Taiteen laitoksen ja Sound in New Media -laitoksen, sekä Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Musiikkiteknologian laitoksen kanssa.

Teossarja koostuu osallistujien (psyykkisestä kuormituksesta kärsivät HYKS Psykiatrian piirissä hoitoa saavat ihmiset) kanssa yhteisesti jaetuista äänitaiteellisista harjoiteprosesseista (02–05/2014 ja 10/2016–03/2017), sekä niiden pohjalta syntyvistä kolmesta taiteellisesta pääteoksesta.

Sinfoniasarjan 1. osa, Laulunpesä (2014-2015 / 2016) toteutettiin tutkimuksen 1. osallistavan prosessin (02-05/2014) pohjalta paikka- ja tilannesidonnaisena lauluinstallaationa HYKS Psykiatriakeskuksen 10 kerroksiseen porrasgalleriaan 06-07/2015.

Sarjan 2. osa, Hospital Symphonies -nimeä kantava konsertti-installaatio, toteutetaan Helsingin Musiikkitalon Black Boxiin. Teoksen kantaesitys on 12.1.2018. Taiteellinen työryhmä: Heidi Fast, Sanna Kurki-Suonio, Juha Valkeapää, Mikko Kolehmainen ja Markus Kärki. 

Sarjan 3. osa toteutetaan online-mediateoksena taiteellisen väitöskirjan yhteyteen 2018. Teoksella on dokumentaarinen ja taiteellinen funktio. 

Teossarjan tekemistä ovat tukeneet: Koneen Säätiö, Taiteen edistämiskeskus, Helsingin KaupunkiAalto Media FactoryAalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Sibelius-Akatemia sekä HUS Psykiatria

 


Hospital Symphonies -series 2014-2018

 

Hospital Symphonies is three-part series of vocal artworks published as a result of my artistic research. The series is actualized in co-operation with Helsinki University Central Hospital (HUCH) of Psychiatry, Aalto University, Departments of Art and Sound in New Media, and Sibelius-Academy, Department of Music Technology.

The series is based on shared artistic processes of vocal practice with the in- and outpatients of the HUCH Psychiatry (during 02-05/2014 and 10/2016-03/2017), and three artworks composed of these copoietic processes.  

The first part of the symphony series, Vocal Nest (2014-2015 / 2016) was composed of the first participatory process of the research (02-05/2014) as a site and situation specific vocal installation to the 10 floors high stairwell of HUH Psychiatry Centre in Helsinki in 06-07/2015.

The second part of the series, a concert-installation named Hospital Symphonies, will be performed in Black Box, Helsinki Music Centre, in 12.1.2018. The artistic working group: Heidi Fast, Sanna Kurki-Suonio, Juha Valkeapää, Mikko Kolehmainen and Markus Kärki. It is composed of anonymous sound material of the second participatory process of the research (10/2016-03/2017). 

The third part of the series, will be actualized as an online-media-artwork published with the thesis in 2018. The artwork has both documentary and artistic function.

The series has been supported by: Kone Foundation, The Arts Promotion Centre Finland, Helsinki City, Aalto Media Factory, Aalto University School of Arts, Sibelius Academy and HUCH Psychiatry.