Heidi Fast

(Scroll down for English)

Heidi Fast on Helsingissä asuva laulu- ja nykytaiteilija sekä tutkija. Hänen työnsä ytimessä on ihmisen ääni ja sen erityislaatuisuudet sekä taiteiden ja tieteiden rajoilla liikuskelu. Fast toimii taiteellisen tutkimuksen väitöstutkijana Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun Taiteen laitoksella. Laulajuus on hänen työnsä pohjakerros. Sieltä on kasvanut muotoja työskennellä toisten ihmisten kanssa, heidän avukseen, sekä kiinnostus tutkia äänellisen kohtaamisen ilmiöitä. Kysymykset haavoittuvuudesta ja vuorovaikutukseen virittymisestä määrittävät Fastin esteettis-eettisesti suuntautunutta taiteellista työskentelyä.

 

Näitä teemoja Fast lähestyy usein laajojen projektien ja teossarjojen keinoin, joihin taiteellinen tutkimus välittömästi kytkeytyy: Tuorein taiteellinen hanke on parhaillaan käynnissä oleva Hospital Symphonies –teossarja, jonka 1. osa, Laulunpesä (2015/2016), julkaistiin paikka- ja tilannesidonnaisesti HYKS Psykiatriakeskuksen porrastilaan. Viimeksi teos oli esillä Galleria Lapinlahdessa. Teos on kutsu luoda yhdessä elinolosuhteita sensibiliteetille sairaalatilan keskellä. Teoksessa laulaa Fastin lisäksi 25 sairaalassa hoitoa saanutta ihmistä. Sarjan 2. Hospital Symphonies -nimeä kantavan osa:n kantaesitys on Helsingin Musiikkitalon Black Box:ssa 12.1.2018. Laulukävelyt (2006-2011) on sarja julkiseen tilaan toteutettuja laulun yhteisöllisiä ulottuvuuksia painottavia jaetun laulamisen tekoja. 

 

Fast toimii taiteellisen tutkimuksen asiantuntijana E-COST (European Co-operation on Science and Technology) uusmaterialismia ja taiteita käsittelevässä työryhmässä. Hän on kokenut luennoitsija ja esitelmöijä sekä ohjannut ja tarkastanut useita maisterin taiteellisia ja pedagogisia opinnäytteitä. Fastin koulutustaustaan sisältyy mm. esitystaiteen ja -teorian maisteriopinnot sekä pedagogisia opintoja Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa.


Heidi Fast is vocal sound artist and researcher living in Helsinki. Her work is centered around human voice, its particularities, and varying kinds of co-operations between art and science. Fast works as a doctoral candidate in Aalto University, School of Art and Design, Department of Art. Fast´s work is grounded on singing. Other modes of working with human voice have also developed from within, such as working with other people, also to support them, as well as an interest to explore the phenomenon of vocal encountering.

 

Fast approaches these themes often by the means of the large-scale projects and series, directly relating to her artistic research. The most recent artistic project is a currently ongoing Hospital Symphonies –series. The first part of the symphony series, Vocal Nest (2015/2016), was actualized as a site and situation specific vocal installation to the central corridor of Helsinki University Central Hospital of Psychiatry (HUCH). The artwork was recently installed to Gallery Lapinlahti, in Helsinki, Finland. Vocal Nest was an invitation to create conditions for sensibility in the midst of the hospital life. 25 psychiatric patients sing in the artwork together with Fast. The second part of the symphony series, named Hospital Symphonies, will be performed as a concert-installation in Helsinki Music Centre, Black Box, in 12.1.2018. Vocal Walks (2006-2011) is a series of shared acts of non-verbal singing, actualized in public spaces. 

 

Fast is a specialist of artistic research in the working group of new materialisms and art in the E-COST (European Co-operation on Science and Technology) research project. She is an experienced lecturer and has tutored and examined several Master´s degrees. She has a Master´s degree in performance art and theory, and has studied pedagogy in University of the Arts Helsinki´s Theatre Academy in Finland.