Amorous Dialogues - akustisia kantamia

Talonlauluaktio

ANTI Contemporary Art Festival 2006

(Scroll down for English)

30.9. Avoin konsertti-installaatio, Huoneistokeskuksen välittämä asunto, kesto 3 tuntia

1.10. Talonlauluaktio

Äänisuunnittelu: Kimmo Modig

Kuvat: Pekka Mäkinen

"Heidi Fast kutsuu kuulijan kotiin, joka ei ole hänen; jossa molemmat ovat vieraina. Juuri tiettyyn kotiin tai kysymykseen asumisesta, asuttamisesta ja omaksumisesta, paikkaan joka ei kuitenkaan ole enää aivan tai ihan vielä kenenkään. Esitys on laulullinen paikka, avoin konsertti tässä hiljenevässä kodissa. Fast luo laulullisia reittejä intiimille dialogille vierailijan ja kodin materiaalisten ja akustisten ”kekäleiden”, elämisen jäämien sekä itsensä välille. Laulua hohkaa myös muihin asuntoihin talossa avaten kotia kohti julkista.


Talonlaulu -aktio on mahdollisuus yhteissointiin talon eri asuntojen kesken sekä resonanssi ulos sen ikkunoista."

 

Voit katsoa teosvideon, sekä lukea teoksen pohjalta kirjoittamani artikkelin An Emergent Tuning as a Molecular Organizational Mode (2010) täältä.


Amorous Dialogues – acoustic ranges

The Apartment Building Song Action

30.9. Open concert-installation, a brokered apartment, duration 3 hours

1.10. The Apartment Building Action

Sound Design: Kimmo Modig

Images: Pekka Mäkinen

“Heidi Fast invites the listener to a home, that is not her´s: where both are visitors. To a particular home, or to the question of inhabiting to a place that is not anymore, or not yet, quite anybody´s own. The performance is a vocal place, an open concert in this silencing home. Fast creates vocal routes for intimate dialogue between the visitor and the material and acoustic reminders of this place, and herself. The sound emits also to the other apartments in the building.

The Apartment Building Song Action is a possibility for coattunement between the differing apartments of the building as well as a resonance out of its windows."

You can view a video of the composition and read an article based on the artwork here: An Emergent Tuning as a Molecular Organizational Mode (2010)