Iltalaulukävely

IHME Contemporary Art Festival 2010

Laulukävely Helsingin Kauppatorilta Vanhalle ylioppilastalolle lauantaina 27.3.2010 klo 19-20

(Scroll down for english)

Kuvat: Kaj Widell

Äänitys: Markus Heino

 

Kutsu Iltalaulukävelylle:

"Hyvä lukija,

            Kutsun sinut iltalaulukävelylle kanssani auringonlaskun aikaan, läpi hämärän hetken, Helsingin Kauppatorilta Vanhalle ylioppilastalolle pitkin ydinkeskustan syrjäkatuja. Laulan kulkiessani hiljaisia pieliä ääniä illaksi muuttuvan kaupungin äänten kanssa, kuulemastani ja kanssakulkijoistani vaikuttuen. Kun hämärtyy, on helpompi avautua kuulemaan, herkistyä myös sille, joka ei ole meille tyrkyllä. Jos haluat, voit ottaa osaa lauluun omalla äänelläsi, rosoisella tai kirkkaalla, kuuluvalla tai ihan hiljaisella: sellaisella, joka on sinulle luonteva. Se ei ole yhtä kaikki välttämätöntä. Tarkoituksena ei ole peitota muuta ympäröivää elämää laululla, vaan säilyttää vieraanvaraisuutta sitä kohtaan.

            On tarpeellista karata välillä jatkuvaan kommunikaatioon pyrkivältä yhteiselämän systeemiltä ja tehdä tilaa hiljaisuudelle ja yksinäisyydelle, myös yhdessä toisten kanssa. Hiljentymällä voi moninkertaistaa elämän kohtaamisia, ei ainoastaan ihmisten välillä, mutta myös ajatusten ja tapahtumien, äänien ja liikehdintöjen.

            Tapaamme keskellä Kauppatoria, Keisarinnankiven muistomerkillä, lauantaina 27.3.2010 klo 19. Varaa mukaasi noin tunti aikaa sekä valppautta virittäytyä ympäröivään elämään. Kaiken ikäiset ovat tervetulleita mukaan. Kävelyn jälkeen Vanhalla ylioppilastalolla on tarjolla lämmintä juomaa ja halutessa keskustelua.

 

Ystävällisesti Sinut kutsuen,

Heidi Fast

Äänitaiteilija-tutkija

 

Mukaan mahtuu 20 ihmistä."


Night Song Walk 2010

IHME Contemporary Art Festival 2010

Images: Kai Widell

Recording: Markus Heino

 

An invitation to the Vocal walk:

"Dear reader,

             I invite you to the night song walk with me during the sunset, through the twilight, from Helsinki Kauppatori to the Old Student´s House, along the side streets of Helsinki City Centrum. I will sing silent voices, with the sounds from the city, affected by what I hear and whom I walk with. During the dusk, it is easier to open up to listen, becoming sensitive to what is not imposed on us. If you want to take part to the vocalizing with your own voice, be it rough or bright, loud or silent: one that is natural to you. It is not however necessary. The idea is not to beat the surrounding environment with our singing, but maintain hospitality towards it.

             Sometimes it is necessary to run away from the contemporary system of constant communication and make some room for silence and loneliness, also together with others. By silencing, one may multiply the encounters within life, not just amongst us humans, but also with thoughts and events, sounds and movements.

             We will meet in the middle of Kauppatori, Saturday 27.3.2019 at 7 pm. Be prepared to spend an hour of time, and become sensitive to attune to the surrounding world. After the walk, warm refreshments and discussion.

 

Yours Sincerely,

Heidi Fast

 

20 people may attend"