Laulunpesä / Vocal Nest 2014-2015 / 2016

 
Laulunpesä 2014-2015, HYKS Psykiatriakeskus. Kuva: Karolina Kucia. Kuvassa äänisuunnittelija Thomas Svedström

Laulunpesä 2014-2015, HYKS Psykiatriakeskus. Kuva: Karolina Kucia. Kuvassa äänisuunnittelija Thomas Svedström

Laulunpesä 2014-2015, HYKS Psykiatriakeskus. Kuva: Karolina Kucia

Laulunpesä 2014-2015, HYKS Psykiatriakeskus. Kuva: Karolina Kucia

Vocal Nest 2014-2015, HYKS Psykiatriakeskus. Kuva: Karolina Kucia

Vocal Nest 2014-2015, HYKS Psykiatriakeskus. Kuva: Karolina Kucia

HYKS Psykiatriakeskuksen 10 kerroksinen porrastila 06-07/2015

(Scroll down for English)

Ääni-installaatio, 8 kaiutinta.

Generatiivinen rakenne: n 5 min ihmisäänimaisemia, väleissä 15 s hiljaisuus.

Laulu: Heidi Fast ja 25 HYKS Psykiatriakeskuksessa hoitoa saanutta ihmistä

Äänisuunnittelu: Thomas Svedström

Visuaalinen suunnittelu: Karolina Kucia

 

Taiteilija-tutkija Heidi Fastin Laulunpesä –ääni-installaatio julkaistiin ensimmäisen kerran HYKS Psykiatriakeskuksen kymmenenkerroksiseen portaikkoon 06-07/2015 yhteistyössä HYKS Psykiatrian kanssa. Laulunpesä on 25 HYKS Psykiatriakeskuksessa keväällä 2014 hoitoa saaneen ihmisen kanssa toteutettu paikka- ja tilannesidonnainen lauluteos.

 

Teos on osa taiteellista väitöstutkimusta, joka tutkii ihmisäänen merkitystä kokemuksessa kolmiosaisen Hospital Symphonies –produktion avulla. Sinfoniasarjan 1. osa, Laulunpesä, kutsui luomaan yhdessä tilaa sensibiliteetille sairaala-arjen keskelle. Tarkoituksena oli synnyttää sairaalatilaan uudenlaista kokemuksellista tilaa ihmisten moninaisuuden ilmaisulle: sellaiselle merkityksellisyydelle, joka ei tule, tai edes voi tulla, sanallistamisen piiriin.

 

Fast kutsui vapaaehtoisia ihmisiä neljältä osastolta lyhyeen vapaamuotoiseen konserttiin. Hän lauloi yksinkertaisia ääniä, joihin osallistujat saivat halutessaan vastata omalla äänellään. Yhteinen ääni muodostui teoksen pohjaksi. Fast yhdisti siihen improvisoiden omaa lauluaan, ja viritti teoksen äänellään myös Psykiatriakeskuksen hissien sävellajiin (ylivireinen pieni a). Kahdeksan kaiuttimen kautta syttyy pienen hiljaisuuden jälkeen vuoronperään hieman muuntuvia ihmisäänimaisemia.

 

Teos synnytti totutusta poikkeavan tunnelman sairaalan porrastilaan, joka herätti sairaalayhteisössä ihastusta, ihmetystä sekä avasi uudenlaisia keskusteluja.  

 

Taiteen hyvinvointivaikutuksia arvioitaessa ei ole kyse ainoastaan siitä, mitä taide voi antaa esimerkiksi kärsiville. Keskeistä on myös minkälaisia ymmärryksiä voimme ihmisyhteisönä saada virittäytymällä kuuntelemaan myös niitä ääniä, jotka eivät tule kognitiivisen järkeistämisen piiriin.

 

Teoksen tekemistä ovat tukeneet: Koneen Säätiö, Aalto Media FactoryAalto-yliopisto sekä HUS Psykiatria

 

Voit kuunnella stereoversiota Laulunpesästä tästä. Kesto 20,20 min.

You may listen to the stereo version of Vocal Nest here. Duration 20,20 min.

Voit lukea Laulu koskettaa yhteisöllistä sensibiliteettiä –blogikirjoituksestani tarkemmin Laulunpesän pohjalta syntyneistä taiteellisen tutkimukseni ensimmäisistä havainnoista.

Ja kuunnella Koneen Säätiön podcastia, jossa kerron teoksesta, sekä tutkimukseni taustoista, toteutuksesta ja tähän astisista tuloksista. Podcastin ohessa on otteita Laulunpesästä.

postcard2_eng-01.jpg
Vocal Nest 2014-2015, HUH Psychiatry Center. Image: Karolina Kucia

Vocal Nest 2014-2015, HUH Psychiatry Center. Image: Karolina Kucia

Vocal Nest 2014-2015, HUH Psychiatry Center. Image: Karolina Kucia

Vocal Nest 2014-2015, HUH Psychiatry Center. Image: Karolina Kucia

Vocal Nest 2014-2015, HUH Psychiatry Center. Image: Karolina Kucia

Vocal Nest 2014-2015, HUH Psychiatry Center. Image: Karolina Kucia

Vocal Nest 2014-2015/2016, Gallery Lapinlahti. Image: Sirpa Päivinen

Vocal Nest 2014-2015/2016, Gallery Lapinlahti. Image: Sirpa Päivinen

Vocal Nest

In the central 10 floors high stairwell of HUH Psychiatry Centre 06-07/2015

Sound Installation, 8 loudspeakers

Generative structure: about 5 minutes human sound atmospheres, in between 15 seconds silence.

Vocals: Heidi Fast and 25 patients of HUH Psychiatry Center

Sound Design: Thomas Svedström

Visual Design: Karolina Kucia

 

Artist-researcher Heidi Fast´s Vocal Nest –human sound installation, was first published, as a site and situation specific artwork, to the central stairwell of HUH Psychiatry Center 06-07/2015, in co-operation with HUH Psychiatry. 25 inpatients, who were being treated in HUH Psychiatry Center in the spring 2014, sing with Fast in the artwork.

 

The composition is part of Fast´s artistic research, exploring the significance of human voice in experience by the three-part Hospital Symphonies –series. The first part of the symphony series, Vocal Nest, was an invitation to co-create conditions for sensibility in the midst of hospital life. One of the key aims was to generate, in a hospital space, a new kind of experiential space for patients to express their diversity and vitality: a space for the kind of meaning that does not come, or even cannot come to the sphere of verbal communication.

 

With the help of the hospital staff, Fast invited voluntary patients from four closed wards to join here for one-off open concerts of 30 minutes. She sang simple voices, to which the participants could answer with their own voices, if they were willing to. The shared voice became the basis of the composition. Fast listened to its tones and improvised her own vocalizing afterwards in relation to the patient´s voices. With her voice, she also tuned the work to the key of the lifts in the stairwell of the Psychiatry Center (a sharp minor).The different layers of voice formed an eight-channeled composition in between the nine floors of the stairwell.

 

The artwork attuned a differing atmosphere to the hospital space, from the ordinary, which was experienced, in the hospital community, both as beautiful and uncanny.

 

As one evaluates the effects of art on well-being, it is not only a question of what art can give to someone in poor health or living in social exclusion. It is also a question of what kind of understanding we as a human community are able to generate by tuning with those voices that do not enter the scope of verbalization and cognitive rationalization. 

 

Other installations:

 

Henkireikä –festivaali, HYKS Psykiatriakeskus, Petri Lehikoinen –sali 09/2015

Tampere University Hospital 11/2015

Gallery Lapinlahti Virus -group exhibition 06-07/2016

 

You can read more from my writing, Singing touches shared sensibility, in Kone Foundation Boldness Blog about the first results of my research.